GaraOnline Phiên bản hệ thống 13.0-20191106

Thông tin về GaraOnline instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
eLearning
Manage and publish an eLearning platform