GaraOnline Phiên bản hệ thống 13.0-20201208

Thông tin về GaraOnline instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Gara Online
Write by NNH
CRM Base
Website Garaonline
Giao diện website cho GaraOnline
Tích hợp tổng đài OMI
Tích hợp tổng đài OMI với CRM
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Điểm bán lẻ
User-friendly PoS interface for shops and restaurants
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Lịch
Schedule employees' meetings
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
eLearning
Manage and publish an eLearning platform

Installed Localizations / Account Charts

Kế toán Việt Nam