Khóa học Excel

Khóa học Excel

Hướng dẫn excel cho người mới tiếp cận.

Microsoft Excel 2016 Bài 01: Làm quen với Excel 2016
Bài này chúng ta sẽ làm quen với giao diện của phần mềm xử lý bảng tính mạnh nhất hiện nay đó là Microsoft Excel 2016.
Cơ bản
View all
Microsoft Excel 2016 Bài 01: Làm quen với Excel 2016
Free preview
Bài này chúng ta sẽ làm quen với giao diện của phần mềm xử lý bảng tính mạnh nhất hiện nay đó là Microsoft Excel 2016.